ReutersReuters

Analysguiden: ANALYS Divio Technologies: Fokus på fortsatt tillväxt

Divio har säkrat finansiering och genomför nya tillväxtsatsningar. Analysguiden sänker riktkursen men är positiv till den långsiktiga utvecklingen.

Tilltagande satsningar förväntas bryta negativ trend

Divios Q3-rapport bjuder på blandade framgångar. Nettoomsättningen kom in på 4,5 miljoner kronor, vilket var i linje med våra förväntningar. MRR kom dock in 7% under våra prognoser och landade på 141 tusen dollar, det är även en minskning med 1% på årsbasis. Omsättningstillväxten är således främst driven av valutamedvind. Vi ser en platå i försäljningen drivet av att en av bolagets större kunder har minskat antalet kringtjänster, vilket har kompenserats av nyförsäljning men sammantaget har det hämmat bolagets omsättningstillväxt. Analysguiden tror att den negativa effekten nu har spelat ut sig och givet tilltagande tillväxtsatsningar ser vi att Divio kan återgå till stigande omsättning redan under 2023.

Säkrat finansiering & genomför ny tillväxtsatsning

Divio genomför offensiva tillväxtsatsningar i syfte att driva på försäljningen. Bolaget investerar i ökad marknadsnärvaro, applicerar ny säljstrategi som innebär ökad bearbetning av mellanstora kunde samt ingått ett samarbetsavtal med den ledande IaaS-leverantören, vilket förväntas gynna Divio under kommande säljsamtal. Däremot förväntas tillväxtsatsningar även driva på kostnaderna, varför det är nödvändigt att Divio genomför en företrädesemission som sannolikt kommer inbringa 12 miljoner kronor företransaktions kostnader. Pengarna ska in sin tur vara tillräckligt för att finansiera bolaget till break-even, som bolaget uppger vara runt Q4 2023.

Utspädning föranleder minskad riktkurs

Divio aviserar offensiva ambitioner och satsar på att växa omsättningen med 30% i genomsnitt under kommande fem år. Därtill siktar bolaget på att vara kassaflödespositiva under Q4 2023. Vi tror att bolaget har medel att leverera på sina lönsamhetsambitioner men vi tar en något mer återhållsam ställning vad gäller omsättningstillväxten. Våra prognoser bygger på en genomsnittlig tillväxt på 28% mellan 2022–2027. Vi gör vissa justeringar i prognoserna efter rapporten. Vi har sänkt våra antaganden för bolagets försäljningstillväxt och skissar på att Divio når 18,5 miljoner kronor i nettoomsättning under innevarande år. Därefter förväntas omsättningen växa till 38 miljoner kronor under 2025. Vi justerar även ned våra opex-antaganden något för hela prognosperioden, vilket resulterar i att bolaget förväntas leverera positivt EBITDA-resultat på helårsbasis under 2024. Prognosjusteringarna kombinerat med utspädningseffekten av emissionen föranleder en lägre riktkurs om 0,5 kronor (1,0). På våra estimat handlas aktien till 0,4x försäljningen för nästa år, vilket är en väsentlig rabatt mot jämförbara bolag.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:

https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-divio-technologies-fokus-pa-fortsatt-tillvaxt

Join for free to get the full story
News unlock banner