ReutersReuters

Falu kommun väljer ByggPartner för skolprojekt i partnering

ByggPartner och Falu kommun har skrivit kontrakt om en omfattande renovering av Hälsinggårdsskolan i Falun. Projektet kommer att genomföras i partnering.

Delar av Hälsinggårdsskolan i Falun, idag skola för årskurserna F-9, ska byggas om för att även samlokalisera kommunens särskolor. Detta innebär att delar av skolan ska genomgå en totalrenovering med anpassning av lokaler, utemiljöer och angöringar.

ByggPartner har i konkurrens valts som totalentreprenör och kommer att genomföra projektet i partnering tillsammans med Falu kommun och den blivande skolverksamheten.

ByggPartners uppdrag omfattar planering, projektering och utförande av hela ombyggnationen, som beräknas vara färdig 2025. Entreprenaden är indelad i fyra huvuddelar och planen är att dessa avropas efterhand.

Join for free to get the full story
News unlock banner