ReutersReuters

Penser Access: Fortsatt förbättrad lönsamhet - Tempest Security

Omsättningen och vinsten fortsätter att öka

Både omsättning och EBITDA fortsatte att öka i Q3, framför allt drivet av förvärv och Särskilda Tjänsters acceleration i USA. Den underliggande efterfrågan är fortsatt god och det ändrade säkerhetsläget ökar villigheten att köpa säkerhetstjänster. Marginalen i Bevakning pressades av svårigheter att nyrekrytera kompetent personal, vilket ökade kostnader för övertid medan förbättringar i Danmark och USA drev marginalen i Särskilda Tjänster.

Förvärv och fortsatt positiv mix ska driva marginalerna mot 10%

EBITDA-marginalen fortsatte att expandera men är fortfarande långt från marginalmålet på 10%. Det är framför allt mix som ska driva marginalen mot målet – Särskilda Tjänster står för tillfället för 30% av omsättningen, medan Bevakning står för 70%. Bevakning har lägre marginaler och kommer enligt vår bedömning att fortsätta att minska som andel av försäljningen. Målet, som ska uppfyllas genom framför allt förvärv, är att försäljningen ska vara jämnt fördelad mellan de två 2025.

Fortsatt tillväxt i USA och nya förvärv kan driva aktien

USA-etableringen har tagit längre än vad vi hade hoppats. Efter förvärvet av DSS i början av 2022 och den efterföljande omorganiseringen har USA tagit fart och vi ser att denna trend ska fortsätta. Förvärvsaktiviteten har dessutom varit lägre än vad vi hade önskat, men vi ser det som tillfälligheter och en tajming-fråga, och hoppas på förvärv i närtid. Vi tror att både förvärv och fortsatt acceleration i USA är triggers för aktiekursen. Vi lämnar estimaten i stort oförändrade efter rapporten och behåller vårt motiverade värde på 55-57 kr.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 29-11-2022 kl. 13:09: https://docs.penser.se/a/3352/Tempest_Q3_2022.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Join for free to get the full story
News unlock banner