ReutersReuters

Analysguiden: ANALYS Candles Scandinavia: Tillväxten fortsätter – med lönsamhet

Efter ett år som noterat bolag uppvisar Candles fortsatt stark tillväxt med gradvis förbättrad lönsamhet. Orderboken är välfylld och Analysguiden ser potential.

Efter dryga året som noterat bolag fortsätter Candles, kvartal efter kvartal, att uppvisa stark tillväxt och samtidigt gradvis förbättra lönsamheten. Under andra kvartalet som slutade den sista oktober (brutet räkenskapsår 22/23) ökade försäljningen med hela 66%, och samtidigt stärktes EBITDA-marginalen till 7,1% (3).

Målet för den årliga omsättningstillväxten har bolaget kommunicerat till 30% - något som under perioden kraftigt överstegs.

Under kvartalet tecknade Candles en rekordstor order med Rituals. Avtalet löper under fem år och uppgår till totalt 825 Mkr, eller minst 165 Mkr per år under åren 2023 till och med 2027. För att möta den kraftigt ökade volymefterfrågan, med behov av ökad tillverkningskapacitet, som är en direkt följd av Rituals-ordern genomförde Candles en riktad nyemission om 42 Mkr under oktober.

Ordern säkrar lönsam tillväxt under åtminstone kommande fem-årsperiod. Utöver detta kommer ytterligare möjligheter till tillväxt inom private label, brands och home party.

Kvartalet i kort

Omsättningen ökade med hela 66% jämfört med motsvarande period i fjol och uppgick till 78,3 Mkr (47,1). Samtidigt förbättrades både EBITDA och EBIT kraftigt och rörelseresultatet uppgick till 6,7 Mkr (-4,3). Kassaflödet från den löpande verksamheten (före förändringar i rörelsekapital) fortsatte att förbättrades och uppgick till 4,5 Mkr

(-4,7) för årets första kvartal.

Candles räknar med att fortsätta sin snabba tillväxttakt, stärkt av den stora order som nyligen tecknades. En betydande ökning av produktionskapaciteten under både 2022 och 2023 möjliggör en växande försäljning. Vi räknar med att lönsamheten kommer att fortsätta att förbättras redan under innevarande år. Framför allt väntas verksamheten inom Private Label växa. Vi räknar också med att försäljningen inom Home Party, som har mycket höga bruttomarginaler, tar fart under kommande kvartal.

Utsikterna inför innevarande och kommande år ser lovande ut. Vi räknar med en försäljningsökning om 60% för 22/23 till 263 Mkr. Gradvis slår nu den ökade omsättningen igenom i resultatet.

Vi är fortsatt positiva till aktien – riktkurs 110 kr

Vi räknar med att Candles kommer att visa fortsatt positiv utveckling under kommande år. Utvecklingen under den korta perioden sedan noteringen har imponerat. Ledningen har varit tydlig med att tillväxt går före lönsamhet de närmaste åren, men vi ser nu att resultatförbättringen kommer snabbare än vi tidigare bedömt. En hållbar strategi tillsammans med en säkrad finansiell ställning för expansion ger ytterligare potential i aktien. Vi bedömer att det finns god potential – kanske särskilt i dessa orostider med en riktkurs kring 110 kr.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:

https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-candles-scandinavia-tillvaxten-fortsatter-med-lonsamhet

Join for free to get the full story
News unlock banner