ReutersReuters

VEF, fintech-investeraren på tillväxtmarknader, kommenterar SVB-situationen (Silicon Valley Bank) - VEF har ingen direkt exponering

Mot bakgrund av inkommande frågor från marknaden under de senaste dagarna, ansåg vi det vara klokt att kommunicera vår position och brist på exponering mot SVB-situationen.

SVB är en betydande amerikanoterad bank med stort fokus på riskkapitalmarknaden och ekosystemet av teknologibolag, både i USA och globalt. Även om vi inte har någon formell syn på händelseutvecklingen kring SVB, ansåg vi det passande att tydligt kommunicera vår position i ljuset av den föränderliga stressituationen.

VEF varken har eller har haft någon direkt bankrelation med SVB. Våra bankrelationer är med svenska toppbanker, där vi håller delar av vår likviditet, och med globala topprankade penningmarknadsfonder. Ur portföljsynpunkt har de allra flesta av våra företag ingen exponering mot SVB. Ett par av våra innehav har mycket begränsad exponering

Logga in eller skapa ditt för alltid gratiskonto för att läsa dessa nyheter