ReutersReuters

Senzime lanserar anslutning till plattformen Masimo Hospital Automation™

Uppsala, 26 april 2023. Senzime AB (publ) lanserar idag TetraGraph® Xcom-anslutning med Masimos Hospital Automation™ plattform, en integration som möjliggör automatisk överföring av neuromuskulära data från TetraGraph via en Masimo anslutningshub och vidare till patientjournaler.

Att kunna integrera olika typer av medicintekniska produkter är grundläggande för att leverera god patientvård och det spelar en viktig roll för att förbättra arbetsflöden i sjukhusvården.

“Lanseringen av TetraGraph Xcom-integrationen är det första steget i vårt samarbete med Masimo. Detta avtal är stor milstolpe för oss och vi arbetar hårt för att säkerställa att vi gör vad vi kan för att hjälpa vårdpersonal globalt att förbättra arbetsflöden och spara tid, allt med det slutgiltiga målet att förbättra patientsäkerheten”, kommenterade Pia Renaudin, VD på Senzime.

Om TetraGraph®TetraGraph är ett system för kvantitativ neuromuskulär övervakning, som är baserad på elektromyografi (EMG) vilket är en noggrann och omfattande teknik för övervakning av neuromuskulär blockad. Systemet är utformat för att tillgodose behoven vid övervakning av fysiologiska data vid operation av patienter som får generell narkos och muskelavslappning med hjälp av muskelavslappnande läkemedel (NMBA). TetraGraph stimulerar patientens perifera nerv genom engångssensorn TetraSens och mäter, analyserar och visar muskelfunktionen i realtid.

Tack vare sin nätta storlek och omfattande funktionalitet kan TetraGraph användas vid alla typer av operationer och inom alla sjukhusmiljöer, och kan även anslutas till externa monitorer och elektroniska sjukhusjournaler.

Om MasimoMasimo MASI är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och producerar ett brett utbud av branschledande övervakningstekniker, inklusive innovativa mätningar, sensorer, patientmonitorer och automations- och anslutningslösningar. 2013 introducerades Masimo Root® Patient Monitoring och Connectivity Platform, byggd från grunden för att vara så flexibel och utbyggbar som möjligt för att underlätta tillägg av andra övervakningstekniker från Masimo eller tredjeparts leverantörer. Masimo sjukhus- och hemautomations- och anslutningslösningar är centrerade kring Masimo Hospital Automation™-plattform och inkluderar Iris® Gateway, iSirona™, Patient SafetyNet, Replica®, Halo ION®, UniView®, UniView :60™ och Masimo SafetyNet®. Ytterligare information om Masimo och dess produkter finns på www.masimo.com. Publicerade kliniska studier om Masimo-produkter finns på www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/.

Logga in eller skapa ditt för alltid gratiskonto för att läsa dessa nyheter