spark image
Photo: National Cancer Institute / Unsplash

Cancerforskningsaktier: Marknaden för onkologiska läkemedel

19 symbols
Cancer och cancervård är en seriös verksamhet, men extremt kostsam. De företag som forskar om och utvecklar förebyggande vård och behandlingar är ofta involverade i flera led inom läkemedels- och bioindustrin, med extremt stora investeringar och intäkter från sina olika affärssatsningar.

Denna Spark innehåller några av de största läkemedels- och bioteknikföretagen som är involverade i cancerforskning eller cancerbehandling i USA, alla med ett börsvärde på över 2 miljarder dollar. Du kan också besöka midcap-aktier och lowcap-aktier. Men du ska inte förlita dig enbart på detta. Detta är inga råd, så se till att du gör din egen research.