spark image
Photo: Daniel Olah / Unsplash

Olja nedströms: Petroleum genom rören

39 symboler
Vid första anblicken kan olja i nedströmsledet tyckas vara något som ett företag vill undvika - för vem vill att liter olja ska rinna ner i den lokala floden? Men du kan vara lugn - oljebranschen i senare led är bara ett annat sätt att beskriva företag som arbetar med raffinering av råolja och bearbetning av rå naturgas. Nedströmsolja är den sista länken i oljebranschens kedja, efter uppströms och mellanled. Dessa företag hämtar sina intäkter inte från marken utan från försäljning och distribution av olja - främst produkter som härrör från råolja som bensin, diesel och flygbränsle.

Denna Spark listar de största namnen inom oljebranschen i nedåtgående led, alla med ett börsvärde på över 1 miljard dollar. Vi har uteslutit integrerade oljebolag (organisationer som täcker alla segment av branschen - uppströms, mellanled och nedströms) och i stället inkluderat aktier som omvandlar fat med svart vätska till grönt tether. Den här listan utgör inte några råd och du bör alltid göra din egen research innan du gör en affär.