spark image
Photo: Sandro Katalina / Unsplash

Politiska aktier: Maktens korridorer

15 symboler
Ett företag kanske inte har så stort inflytande över vem som styr ett land men det kan lätt se sin situation förändras om den offentliga politiken ändras. Därför har vi sammanställt den här listan med handplockade företag som är relativt sett mer sårbara för politisk politik och regeringsåtgärder än andra.

Urvalet baseras på företag i sektorer där regeringens politik kan ändras snabbt, till exempel: insatser för att minska koldioxidutsläppen inom energisektorn eller mål för bostadsbyggande. Vi har också tagit med några företag som påverkas av regeringens utgifter för utbildning, brottslighet, hälsovård och polisarbete. Detta är bara en lista, det är inte finansiell rådgivning och du bör alltid göra din egen research.