OMXSTO:AAC   AAC CLYDE SPACE AB
Detta är en korrektion till förra analysen jag gjorde på AAC . Verkar som vi brutit upp ur denna nerkilen och att vi ska upp nu kortsiktigt. Svårt att sätta target på detta dock. Jag tar dock en position och sitter långsiktigt istället.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.