adamwick

AAG i fint köpläge

Lång
NEO:AAG   AFTERMATH SILVER LTD
Aftermath har tagit rejält med stryk senaste månaderna. Tycker vi ser en rätt tydlig botten och i min mening ett riktigt bra köpläge.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.