jan9011

AAK

Lång
OMXSTO:AAK   AAK AB
AAK : Gap vid 169 som kanske ska täckas igen före vidare resa norrut mot 183 ?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.