jan9011

AAK

Lång
OMXSTO:AAK   AAK AB
AAK bildade en kraftig Marubozu som nu blir återbesökt. Jag vet inte riktigt men två candles kan även det vara en maraúbozu det är bara tiden som delar upp den i en eller två. Den har då blivit besökt på sin fib50 och kanske vänder uppåt, men man kan vänta och se om trendlinjen gås igenom.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.