inboxmover

AAK AB (AAK)

Lång
OMXSTO:AAK   AAK AB
AAK AB

Givit köpsignal tidigare och legat i en mindre konsolidering nu i eftermiddag har en Doji skapats och kursen är över den lilla konsolideringen.
Uppfattar detta positivt, kan ingå i en längre portfölj med vinstdrivande portfölj.
Företaget har dock kvartalsrapport på fredag.
Tror marknaden kommer driva upp kursen för att få en marginal till eventuell nedgång beroende på hur marknaden kommer tolka rapporten.


Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.