roslund

AAPL

Lång
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
Bullish , en close ovan nedåtgående trendlinje och MA5 .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.