Tobbe999

Apple short läge

Kort
NASDAQ:AAPL   Apple Inc.
Vi har reagerat ner fint ifrån trendtaket/motstånd. Tror på vidare fall ner till blåa stödboxen/ 38.8 fibben. Vi har även en negative divergense i 1D grafen!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.