Linus3230

Apple - Momentum tyder på nedgång

Kort
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
Jag tycker att momentumet i Apple har börjat svalna av och jag tror vi kan se en korrektion framöver. Vi håller just nu på att bryta oss nedanför en stark stödzon ($156-161) även MA200 ligger vid denna nivån, MA200 har tidigare agerat som stöd men jag tror inte att det kommer att räcka denna gång. Vi ser även att MA50 redan reagerat som motstånd två gånger, 76,40% av fibben kan ses som en ny stödnivå men jag tror vi ser nedgång till ($138-144) ifall MA200 bryts. Fina short möjligheter.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.