TradingView

Volymprofil: Allt du behöver veta

Utbildning
NASDAQ:AAPL   Apple Inc.
Hej allihopa! 👋

Om du har varit på marknaden under en längre tid har du kanske hört talas om ett verktyg som kallas ”Volymprofil”. I dag ska vi titta närmare på detta verktyg, förklara hur det fungerar och ge dig några knep som du kan utnyttja för att förbättra din analys rejält.Vad är volymprofil? 🤔

Volymprofil är ett avancerat diagramverktyg som visar handelsaktivitet vid specifika prisnivåer under en angiven tidsperiod. På diagrammet visas ett horisontellt histogram för att visa områden där betydande handelsvolymer har förekommit.Skillnader jämfört med traditionell volym 👀 👀

Den viktigaste skillnaden mellan traditionell volym och volymprofil är hur de tar hänsyn till volym i förhållande till tid och pris.

I andra ord beskriver traditionell volym när volymen inträffade medan volymprofil beskriver var den inträffade.
Terminologi för volymprofiler 🔤

Verktyget volymprofil har flera unika komponenter och en terminologi som du bör känna till:

Kontrollpunkt (POC) – Den enskilda prisnivån under en viss tidsperiod där den största volymen handlades.

Högsta profil – Den högsta prisnivån under den angivna tidsperioden.

Lägsta profil – Den lägsta prisnivån under den angivna tidsperioden.

Värdeområde (VA) – Det område inom vilket en angiven procentandel av all volym handlades under tidsperioden. Vanligtvis är denna procentsats inställd på 70 %.

Högsta värdeområde ( VAH ) – Den högsta prisnivån inom värdeområdet.

Lägsta värdeområde (VAL) – Den lägsta prisnivån inom värdeområdet.Tips och tricks 😎

Volymprofilen har precis som de flesta andra verktyg eller studier flera användningsområden.

En vanlig strategi är att analysera var tidigare perioders värdeområden ligger jämfört med det nuvarande priset. Om de nuvarande priserna ligger utanför en tidigare periods värdeområde kan man anta att en tillgång har en trend. Om priset fortfarande ligger inom en tidigare periods värdeområde kan vissa beteckna att tillgången befinner sig i en konsolidering. Fastställande av trend och konsolidering används ofta tillsammans med strategier för trendföljning respektive mean reversion.

En annan vanlig strategi är att använda ”jungfruliga” kontrollpunkter (VPOC) som nyckelnivåer i en tillgång. VPOC är nivåer som ännu inte har testats på nytt och som inte har påverkats av den nuvarande prisutvecklingen sedan de bildades. Tanken är att om det fanns mycket aktivitet vid ett visst pris är det troligt att marknadens största aktörer har positioner från den nivån. Detta kan orsaka ett förutsägbart beteende som en uppmärksam handlare kan dra nytta av.


Tack för att du läste detta!

Hurra!
– Team TradingView ❤️

Get $15 worth of TradingView Coins for you and a friend: www.tradingview.com/share-your-love/

Read more about the new tools and features we're building for you: www.tradingview.com/blog/en/
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.