DennisSahlstromTrader

AAPL ser bra ut för ett trade?

Lång
NASDAQ:AAPL   Apple Inc.
Apple är ett fantastiskt företag och jag lägger ett trade. Jag tror vi ska upp en bit.

Som vanligt har jag minst 3:1 Reward/Risk ratio och riskerar bara 1% av kapitalet.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.