DennisSahlstromTrader

AAPL ser bra ut för ett trade?

Lång
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
Apple är ett fantastiskt företag och jag lägger ett trade. Jag tror vi ska upp en bit.

Som vanligt har jag minst 3:1 Reward/Risk ratio och riskerar bara 1% av kapitalet.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.