Maverick822

AAPL påbörjat M-formation?

Kort
NASDAQ:AAPL   Apple Inc.
vad jag tror sker med Apple är en M- formation.
Det är ett starkt bolag som kommer fortsätta växa, däremot tror jag nu att vi kommer se ett litet fall för att sedan återhämta.
RSI har precis vänt ner vid 70 gränsen och MACD har brutit neråt.
kollar man i 1h grafen har den GAPS att fylla på vägen ner,
Jag tror vi kommer se ett fall till först 169-170 USD för att sedan antingen vända upp ( historiskt har den vänt upp) alt ner kring 158-160USD.

Vad tror ni?

kom gärna med förslag hur mina analyser kan bli bättre!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.