OHTRADING98

Apple short trade innan q4

Kort
BATS:AAPL   Apple Inc.
Kort apple; Planen är att gå in kort, fylla på om priser rör runt 185. Stop är fast. Når vi i target säljs 90% och 10% ligga kvar ifall sämre siffror släpps.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.