Luspank

ABB

Lång
OMXSTO:ABB   ABB LTD
Ökar i ABB, SL vid stängning under röd area.

Liknande idéer

Luspank
ABB
Luspank about ABB 3
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.