TSX:ACB   AURORA CANNABIS INC
Aurora negativ divergens och en candle som skvallrar om lite nedgång. Ev. kan senare en HS-formation skapas om nedre gula linjen håller för ytterligare ett test.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.