TSX:ACB   AURORA CANNABIS INC
Aurora, 4h, Fin candle med svans på 4h. Möjligt att den skull kunna gå upp till 6,60-7. 6,3 motstånd, men framför allt 6.Den har brutit min fallande kanallinje och provar nu att bryta igenom den uppåt (5,86). Lyckas den så kan nämnda nivåer testas? 5-4,60 har jag som stöd för denna.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.