TSX:ACB   AURORA CANNABIS INC
Aurora, hade tänkt vänta till Gapet blivit stängt men kanske inte kommer dit?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.