OTC:ACCYY   Accor SA Ltd.
Accor : hotell,motell, kryssningskedja som har potential att öka skapligt. Men jag törs inte från den här nivån. Tror den ska upp lite till innan rekylen kommer. Så jag kikar nerifrån markerat område vad som händer.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.