LongLifeTrading

Hur Vet Vi Om Bitcoin Är Bullish?

BINANCE:ADABTC   Cardano / Bitcoin
Bitcoin har tagit ut en ny all-time high, om än en mycket marginell sådan - och en som mer liknade en tjurfälla än marknadsmässig övertygelse.

Så hur ser den tekniska kartan ut just nu? Men framförallt: HUR och NÄR vet vi om Bitcoin är bullish eller inte? Är det dags för sexsiffriga targets, eller står vi i själva verket inför en kardinaldropp ned mot $22-25 000?

Låt oss gå på djupet i en analys som ni inte finner någon annanstans - och själva anledningen till varför LLT är steget före resten.

Först och främst så såg vi under hela september månad en uppgång lika brant och aggressiv som den var skör. Det är framförallt de på intet vis övertygande handelsvolymerna som jag relaterar till. Lägg till det den rekordbranta utveckling - mycket brantare än både uppgången från tidigare i somras samt uppgången som ledde upp till den föregående all-time highen i mitten av april. Och vi såg ju hur det gick där: branta ras om -55% och -25% respektive.


Men betyder det att vi kommer se liknande fall igen, nu när Bitcoin gjort en ATH-fakeout OCH brutit ut nedåt från sin våldsamt stigande kil? Det är för tidigt att säga, men vi återkommer lite senare till HUR vi kan avgöra om Bitcoin är bullish eller inte.

Först och främst så är en korrektion well overdue! Vare sig en sådan sker i form av pris- eller tidskorrektion spelar mindre roll. Bitcoin måste kylas av oavsett innan den kan vara redo för nya tag uppåt.

En tidskorrektion skulle innebära att Bitcoin rör sig sidledes i någon form, endera i form av en flagga, en sideledeskanal, stigande triangel, osv, osv.Om vi kan se en sådan tidsbaserad stabilisering ovanför den centrala stödzonen kring $58,000-60,000 vore det ett säreget styrketecken som visar att tjurarna är i full kontroll.


Men ... om vi tar det ett steg längre, till ett scenario som vore än mer sannolikt för tjurarna så är det följande:


I detta fall pratar vi en hälsosam priskorrektion ned till ett tekniskt stödkluster. Vi snackar här:

1) Det diagonala stödet
2) EMA200 på dagsgrafen
3) Den horisontella stödzonen
4) Fib 0,382 - den starkaste och mest bullish av de olika fibsen
5) Ett återtest av pivottoppen från början av september

Detta här vore en optimal låg risk/hög avkastningsmöjlighet för alla som vill gå långa. Brott under denna klusternivå vore i sig självt ett omen för tjurarna.

Men det slutar inte här. För vi håller nyckeln som kan låsa upp hemligheten huruvida ett test ned till dessa nivåer vore det optimala köpläget, eller i själva verket början på en mycket dyster resa nedåt mot $22,000-25,000.

Varför käbblar vi om just denna nivå? Jo, därför att det är så lågt som Bitcoin kan gå från ett primärtrendsperspektiv utan att tappa sitt tjurmomentum! Detta är en dold bit som många helt missat.

Först och främst sammanfaller primärtrendlinjen och EMA200 på veckografen precis med denna prisrange om Bitcoin skulle börja ge vika för björnarna.


För det andra snackar vi här slutmålet för en expanded flat-korrektion - en som lika få har i sin kikarna (moonboys och permabulls i synnerhet) och som skulle slå där det gör som ondast.Och nu till le grande final! Hur och när vet vi om Bitcoin är bullish eller bearish? Om den kommer att återhämta sig eller om den tuggar vidare nedåt i avgrunden.

Mina damer och herrar: varsågoda, här får ni TA på högsta nivå.

Om vi jämför Bitcoin med altcoins - i detta fall Cardano som är det mest talande fallet - så får vi svaret.

Som du kan se i grafen nedan, i vilken vi jämför det interna styrkeförhållandet mellan Cardano och Bitcoin (ADAUSD/BTCUSD), så har Cardano, sedan den 1 januari, överpresterat Bitcoins trend med +1150% som mest.

Inte illa!


Och som vi vidare kan se så har vi sett en serie med högre bottnar och högre toppar - det vill säga klassiska förutsättningar för en teknisk trend.

Nu, däremot, befinner sig Cardanos interna styrkeförhållande jämfört med Bitcoins på en mycket central stödnivå.

Likaså kan vi se att den fått ett tekniskt utbrott på dagsgrafen efter en månadslång nedgång i vilken Cardano underpresterat mot Bitcoin med inte mindre än -43%.


Utöver det skulle ett tekniskt utbrott i RSI:n ytterligare spä på en kraftrörelse för Cardano.

Vidare finner den nuvarande nivån stöd på EMA50 på veckografen - en klart central aspekt att hålla ögonen på.Men, nu kommer vi till själva kärnan och min poäng.

Om vi, inom en relativt nära förestående framtid (de kommande veckorna), ser Cardano tappa ytterligare i kraft jämfört med Bitcoin - det vill säga om den bryter under detta helt centrala stödkluster - så är det tack och godnatt.

I sådant vore trenden bruten. ADA/BTC skulle ta ut en ny lägre botten, den skulle bryta under stödzonen, EMA50 på veckografen och allting tekniskt skulle peka på fortsatt nedgång - det vill säga kraftigt fortsatta underprestationer för Cardano.


Men vad betyder då allt detta i praktiken?

Jo, detta skulle rätt och slätt betyda att Bitcoin är bearish.

Varför då, undar du kanske?

Jo, för givet hur kraftigt Cardano redan underpresterat gentemot Bitcoin de senaste två månaderna vore det orimligt att anta att denna negativa trend skulle fortsätta om Bitcoin rör sig sidledes eller trendar uppåt.

Om Bitcoin endera kan röra sig sidledes (det vill säga en tidsbaserad korrektion) eller korrigera med en stabil och långsam prisrörelse ned mot ovannämnda stödkluster OCH Cardano kan bibehålla sin styrka gentemot Bitcoin (det vill säga hålla sig ovanför klusterstödet ovan) talar allt för att vi kommer att få se en liten altseason i vilken Cardano och Ethereum överpresterar gentemot Bitcoin.

Detta är på intet vis ovanligt. Vad som sker är att folk cashar in sina Bitcoin-vinster när den trendat för snabbt, för att därefter stoppa in desamma stålarna i alts.

Om, däremot, ADA/BTC skulle tappa stödzonen, vore det på alla vis tekniskt orimligt att anta att Bitcoin kommer fortsätta trenda uppåt medan Cardano står still.

Märk väl hur allt detta gäller för en nära företående framtid. Bitcoin är INTE redo att dra vidare. Av den anledningen finner vi svaret på huruvida Bitcoin är bullish eller bearish i ADA/BTC.

Håll ögonen på denna. Det är inte svårare än så.

Over and out.

Long Life Trading

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.