COINBASE:ADAUSD   Cardano / United States Dollar
COINBASE:ADAUSD

Adausd kan bli en rysare med 100% för den som köpt nu, 62.1% köpare och Ada går norrut med dålig volym... Mer volym så kommer detta gå fort 😊

Glöm inte att ta ut vinsten!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.