Investoz

AFRICA ENERGY

Lång
Investoz Mod Uppdaterad   
OMXSTO:AEC   AFRICA ENERGY CORP
Att olja fortfarande är en av de mest värdefulla tillgångar råder ingen tvekan om. Många krig har ägt rum pga av denna tillgång och ännu ett står för dörren!
Faktum är att just i skrivandets stund, så är ca 43 år eller 15 807 dagar eller 1,515,754,425,00 fat kvar som vi känner till, innan oljan är slut. Att oljan kommer bli ännu dyrare från och med nu och många år framöver är högst sannolikt, vilket också gör att det är ytterst gynnsamt att äga oljeaktier.
Köpsignal utlöst, framtiden spännande och oviss.
Handel aktiv
Kommentera: Nästa analys, BAYN EUROPE, 4:mars 2020.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.