UnknownUnicorn6096947

Uppföljning 2: AegirBio - spännande tider

Lång
UnknownUnicorn6096947 Uppdaterad   
OMXSTO:AEGIR   AEGIRBIO AB
Började titta på AegirBio, och flaggade för, ett genombrott i November 2020. Efter att ha tryckt sig igenom kanaltaket runt ca 18 kronor letade aktien efter en ny level med säljaptit runt 24 kronor, vilket kändes relativt förväntat.
24 kronor ser ut att vara en ny botten där bidders är snabba att hugga på tillgängliga säljposter, och nästa tydliga motstånd framstår finnas vid 30 kronor där säljtrycket tenderar att presentera sig. Min tro, givet stundande – och efterlängtade - PM från FDA gällande ”quick tests” för Covid-19 med uttalat hög precision som ett resultat av genomförda studier, kombinerat med allehanda externa köprekar som kommit ut är att aktien framgent är tungt nyhetsdriven. Risk/Reward är potentiellt skyhögt. Men ur ett tekniskt perspektiv finns ingen annan uppskattning att göra än ett fortsatt starkt köp för min del. Ser faktiskt denna som en av de mer intressanta aktierna att följa just nu. Ett positivt besked i närtid kan få aktien att rusa igenom tidigare toppar runt dryga 37 kronor, samtidigt som ett negativt utfall givetvis medför risk för ett initialt tapp av det större slaget. Man ska rimiligen då ha i åtanke att, som jag förstår bolaget, Covid-tester inte är AegirBio´s core business utan precisionsdosering av läkemedel, vilket i sig självt är en enorm marknad är den huvudsakliga anledningen till denna joint venture mellan svenska LifeAssays och USA-planterade Abreos Biosciences.

Personlig bedömning: Vinsthemtagningar och motstånd borde presentera sig vid tidigare ATH, men vid ”rätt” besked är min gissning att en kraftig uppvärdering är stundande. Var den landar är oerhört svårt att sia om givet bolagets korta handelshistorik. RSI håller sig för stunden i neutralt område, vilket är positivt om än avvaktande, och den tilltagande handelsvolymen är givetvis att ses som tacksamt. Ser dock vad som känns som ökad aktivitet av automatiserad handel i aktien, viket nödvändigtvis inte behöver vara av ondo, men ofta är svårtolkat och därför har en påverkan på utveckling. Om än i ett betydligt kortare perspektiv. Disclaimer: Inget direkt innehav av aktier i AegirBio för egen del.
Handel aktiv:
2021 Jan 25 AegirBio fusioneras med LifeAssays & Abreos Bioscienses. Grattis alla med innehav!
Kommentera:
Spännande PM idag.
Kommentera:
Tagit position.
Handel aktiv:
Blir bara mer och mer spännande. Står fast vid tidigare kommentar, att AegirBio är ett av de mest spännande bolagen att följa idag. Citat från Fusions-releasen:

”En ytterligare viktig fördel med förvärvet av Abreos är att kunna använda den produktionskapacitet och de säljkanaler som Abreos har inför lanseringen av AegirBio´s test för COvid-19 i USA samt för lanseringen av andra tester och på andra marknader. Därmed dras maximal nytta av bolagets nuvarande nätverk av distributörer och samarbetspartners även utanför dagens möjliga antikroppstester. Detta gäller även den betydande investering som AegirBio för närvarande gör i sitt kvalitetssytem”.

Kursen har trillat ner några steg. Dock värt att notera är att handel i skrivande stund är totalt driven av robotar till små volymer.
Handel aktiv:
Köpte ett par tusen aktier till när robotarna tryckte på i morse. Den manuella handeln i aktien är obefintlig sedan en tid. Väldigt avvaktande generellt beteende i aktien, vilket i sig inte är en särskilt bra signal kanske. Ser dock detta som en möjlighet att ytterligare bygga på mitt innehav till attraktiva och ej marknadsmässiga priser. Time will tell...
Handel aktiv:
Rak och tydlig bokslutskommunike´ från bolaget idag. Efter en dryg vecka av att ha tryckts av automatiserad handel handlas aktien idag åter upp lite försiktigt. Känner mig likvärdigt, om inte mer, övertygad om att Aegirbio står inför ett större utbrott. Positiva tongångar, framtidsoptimism och en underliggande strategi jag är enig med och applicerad plan vilken ser ut att följas.
Handel aktiv:
Smärtsamt spännande väntan nu....
Handel aktiv:
Oerhört stark presentation & statusuppdatering av CEO idag.
Kommentera:
Upp ca 40% på veckan. Nosar på ATH. Hoppas det stora breaket kommer nu snart.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.