mtib

kort uppföljning: AegirBio

OMXSTO:AEGIR   AEGIRBIO AB
Väntat med spänning på hur denna aktie skulle röra sig direkt efter PM-släpp tidigare i veckan. Skulle den orka hålla sig över tidigare tak och etablera sig på ny nivå. Verkar så och mycket talar för en justerad bana i ett högre spann. Är lätt positivt inställd till AegirBio och funderar på om det kanske är dags att kliva in i aktien.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.