inboxmover

AKER BIOMARINE ASA

Lång
OSL:AKBM   AKER BIOMARINE ASA
Köpsignal i AKER BIOMARINE ASA men kan den fortsätta uppåt?
Kursen är över månadsmotståndet, passerat SMA 100 och det är 30% upp till EMA 200
Man kan ju ha den under bevakning och se om man tycker det är ett lämpligt köp.

De har publicerat flera PM den senaste veckan. Bland annat distributionsavtal med Chinas största producent av djurmat.
Länk till dem här, www.akerbiomarine.com/news

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.