jan9011

Aker AS

Lång
OSL:AKER   AKER ASA
Aker, en fin aktie som jag aldrig lyckats komma in i .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.