jan9011

Aker BP

Lång
OSL:AKRBP   AKER BP ASA
Aker BP : olje följande aktie. Borde kunna få fin uppsida om oljan stiger

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.