jontel

Aker Horizons

Lång
OSL:AKH   AKER HORIZONS ASA
Mer uppsida väntas för Aker horizons till fib 0.618 target
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.