jan9011

Alfa Laval

jan9011 Uppdaterad   
OMXSTO:ALFA   ALFA LAVAL AB
Alfa Laval ha rekylerat nedåt. Få se vad som händer där.Bilda ett handtag på koppen? Studsa upp mot 227? Göra förutsättningar för en HS?
Kommentera:
Alfa Laval har gjort liknade spikar upp tidigare, 3/12-18 , 8/1-19 , 31/1-19

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.