OMXSTO:ALM   ALM EQUITY AB
Detta ser ut som att vi likt bostadsmarknaden håller på att bygga en snygg bearflagga. Detta kommer göras säkerligen i en a-a-e flagga rörelse för att sen fortsätta neråt.

The harder you practis the more lucky you get !
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.