roslund

AMBEA

Lång
OMXSTO:AMBEA   AMBEA AB
Bullish så länge stigande trendlinjen och MA50 agerar stöd. Högre bottnar ser lovande ut.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.