RealMaddeee

Hur ser det ut i AMC?

NYSE:AMC   AMC Entertainment
AMC, AMC & AMC. Mycket hype runt detta bolag, men hur ser det ut egentligen?

Jag ser en avslutad ABCDE formation.
Med hjälp av Fib nivåer kan vi se att den har vänt vid 0.382 nivån och testat Golden Zone.
En stängning precis på Ichimoku molnets topp.
RSI har nu brutit sig igenom 50 nivån vilket jag ser väldigt positivt på.
MACD visar momentum.
Som jag skrev ovan vände den på 0.382 nivån, men den vände också på MA100.
Stängning ovanför MA50 och EMA50.
Stark volym vid utbrott igenom motståndet.
Kollar man på en kortare tidsperspektiv kan vi se att den redan har åter testat motståndet.

Vad jag vill ska hända:

Vill se en stängning ovanför Ichimoku molnet & se en stängning ovanför Golden Zone för att sedan göra en högre botten.
Vill se att ATH bryts.
Vill se en fortsatt hög volym.


Jag äger inga aktier i AMC och tänker inte köpa en position, detta är endast min åsikt hur jag ser på det tekniska.

Kommer komma uppdateringar i denna tråd, stay tuned...

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.