Patriick2jz

AMC TESTAR 43$ MOTSTÅNDPUNKT (MÖJLIGT ATT HAMNA UPPE I 50$!)

Kort
NYSE:AMC   AMC Entertainment Holdings, Inc.
AMC har under en lång period varit i en downtrend. Detta innebär att den har hittat support på 28, 32, 34 och 35 dollar. Amc har även brutit genom flera motståndspunkter och är påväg mot ett svårt motstånd som ligger på runt 40-43$. Ifall AMC skulle följa den nya trenden efter att bryta 43$ motståndpunkten finns det stor sannolikhet att nå högre priser, exempelvis 45-60$.

AMC trendar för tillfälet på WallStreetBets vilket innebär att det kan komma mycket volym som skulle kunna resultera i att motståndpunkten på 43$ bryts vilket i sin tur leder till att vi når höga nivåer runt 50$.

*OBS*

DETTA ÄR ENBART EN ANALYS BASERAT PÅ VAD JAG TROR. DETTA BÖR EJ SES SOM FINANSIELL RÅDGIVNING. DETTA ÄR ENDAST BASERAT PÅ MINA TANKAR OCH ÅSIKTER. DENNA ANALYS ÄR ENDAST PUBLICERAD FÖR UTBILDNINGSSYFTE! EJ KÖPRÅD!

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.