Linus3230

AMD - Minst 8% korrektion

Kort
Linus3230 Uppdaterad   
NASDAQ:AMD   Advanced Micro Devices Inc
AMD har mycket sälj i sig, kommer droppa minst 8% ytterligare
Trade stängt: målet nått:
Där kom även denna mitt i prick, grattis alla!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.