NASDAQ:AMD   Advanced Micro Devices Inc
Bearish Hidden Divergence mot RSI (14) på dagsgrafen.
Möter även motstånd i trendtak med sex tidigare motståndspunkter. Lika många gånger har stöd hittats i stödnivån 72-75. Ungefär 10% nedsida för kort position.