NASDAQ:AMD   Advanced Micro Devices Inc
Bearish Hidden Divergence mot RSI(14) på dagsgrafen.
Möter även motstånd i trendtak med sex tidigare motståndspunkter. Lika många gånger har stöd hittats i stödnivån 72-75. Ungefär 10% nedsida för kort position.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.