NASDAQ:AMD   Advanced Micro Devices Inc
Såg att det fanns potential för en head and shoulders på AMD så drog jämnt en snabb skiss på ca hur den kan utvecklas. OBS OBS absolut inte säker på hur den kommer gå
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.