Stocklund_

Impuls våg 5 i AMD?

Lång
NASDAQ:AMD   Advanced Micro Devices Inc
Vi kan se att aktien gjort våg 1234 och ser ut att snart påbörja sin impulsvåg 5.
Vi kan se att aktien gjort en tydlig ABC rörelse efter impulsvåg 3 såsom efter impuls våg 1, detta sker ofta efter en impuls upp.
ABC impulsvågen (2) avslutades precis ovanför MA100, senaste ABC rörelsen ser också ut att respektera MA100 och hoppas på en start av impulsvåg 5 vid dessa nivåer.
RSI är nere vid ett område där den vänt positivt flera gånger förut.
Macd ser översåld ut men har inte riktigt vänt positivt än, det är det sista köpsignalen jag väntar in innan impuls våg 5 har officiellt startat.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.