NASDAQ:AMD   Advanced Micro Devices Inc
Teknik teknik teknik...

Mardrömmarnas mardrömmar i dessa makroekonomiska tider.

AMD kanske är den aktien som man skulle kunna tänka sig investera långsiktigt.

Sett till grafen tycker jag den närmar sig viktiga volymområden. Månads demanden är tyvärr inte lika stark som 3 månaders demand område som jag tror kommer chockerade dom flesta.

Tekniska indikatorerna indikerr på svagt momentum och översålda nivåer. OBV brutit viktigt golv vilket också bekkräftar min tes. Jag väljer dock att inte korta härifrån utan vill att vi närmar oss den övre trendlinjen för en bättre R/R.

I det större perspektivet ser det ut som en stor huvud skuldra formation.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.