GodDamnSki

Africa Oil - Bullish setup (Attraktiv R/R-setup)

Lång
OMXSTO:AOI   AFRICA OIL CORP.
- Bullish divergence med försiktigt stigande RSI-nivåer samtidigt som priset fallit
- Översåld på RSI
- Utplaning av prisfall med minskad volym vilket tycks indikera att säljarna är utmattade
- Taget 1 Kortsiktig potentiell uppsida motsvarande 7%
- Target 2 innebär en högkortsiktig potentiell uppsida motsvarande 12%
- Tight stop-loss då priset nu vilar på den sista fibonacci-nivån (0,236)
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.