DennisSahlstromTrader

ARCE ser ut att vara en bra blankningsmöjlighet!!

Kort
NASDAQ:ARCE   Arco Platform Limited
ARCE ser mycket lovande ut. Jag tror vi kan få en vändning kommande dagar!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.