jan9011

Arcandor

Lång
SWB:ARO   ARCANDOR AG
Arcandor AG är Europas största varuhus- och postorderkoncern. Koncernen skapades 1999 då Karstadt AG och Quelle AG slog sig samman. Rudolph Karstadt står som grundare. Varuhus Karstadt Postorder Quelle AG Neckermann AG resa + turism Thomas Cook

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.