BATS:ASM   Avino Silver & Gold Mines Ltd.
Ytterligare ett mining bolag!
Ligger just nu i en väldigt stark köpzon , inte omöjligt att vi rör oss till buyside liq vilket är ett par 100% upp härifrån.

Det gäller att silver och guld går mot ATH nästa år!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.