Linus3230

Assa abloy

Lång
Linus3230 Uppdaterad   
OMXSTO:ASSA_B   ASSA ABLOY AB SER. B
Vi bör se uppgång ifrån nuvarande stödzon , tittat ur ett större perspektiv där det ser mycket starkt ut för en uppsving till 230 SEK, cirka 8%.
Trade stängt: målet nått:
Mitt i prick , tar hem vinst, +16%
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.